Jouw gift voor water maakt écht een verschil

75.000 voetbalvelden natuur, 100.000 mensen

Klimaatverandering, vervuiling, toenemende consumptie … Zoetwatervoorraden staan wereldwijd onder druk. Jouw gift voor water maakt een verschil voor mens en natuur, vandaag én morgen. 

45% van je gift krijg je terug via de belastingen (voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis). 

75.000 voetbalvelden is de totale oppervlakte waterrijke natuur die je jaarlijks helpt beschermen. 

100.000 mensen plukken jaarlijks de vruchten van beschermde en herstelde ecosystemen of krijgen duurzame toegang tot water. 


Schrijf je liever over? Je gift is welkom op BE22 5230 8036 1747, rekening van Join For Water.

TER INFO: Voor fiscaal attesten die we voor giften vanaf 2024 ontvangen, zijn we verplicht uw rijksregisternummer op te vragen. Gelieve het dan ook correct mee te geven in formulier. Meer info: Vzw - Attesten voor giften | FOD Financiën (belgium.be)

2022 NGO | Terms of use | Privacy Statement