Zorg voor water, voor voldoende voedsel

Water om voedselproductie te waarborgen

Met jouw steun maken we water beschikbaar voor de landbouw. Je draagt bij aan de productie van voedsel in regio’s waar dat niet evident is. Die voedselproductie gebeurt waterzuinig en vervuilt plaatselijke watervoorraden niet met pesticiden of meststoffen.

Er zijn steeds meer monden te voeden, maar heel wat regio’s kampen met grote voedselonzekerheid. Jouw steun brengt water op de akkers in het Zuiden.

45% van je gift krijg je terug via de belastingen (voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis). 

Schrijf je liever over? Je gift is welkom op BE22 5230 8036 1747, rekening van Join For Water.

2022 NGO | Terms of use | Privacy Statement