Bescherming tegen extreme verdroging en verzilting

Zet je schouders onder dit project in Haïti!

Met jouw steun willen we verdere verdroging en verzilting in de regio Moustiques in Haïti tegengaan. We zetten in op diverse milieu-ingrepen (herbebossing, mangrovebescherming, meertjes …) om de toegang tot water te kunnen blijven verzekeren. 

45% van je gift krijg je terug via de belastingen (voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis). 


Schrijf je liever over? Je gift is welkom op BE22 5230 8036 1747, rekening van Join For Water.

2022 NGO | Terms of use | Privacy Statement